Slim Line kapsule, dijetetski suplement, namenjen je onima koji žele da regulišu svoju telesnu težinu. Aktivni sastojci ovog proizvoda doprinose:

  • smanjenju apetita
  • održavanju ili postizanju normalne telesne težine
  • pove?anju beta-oksidacije masnih kiselina, što dovodi do smanjenja udela masti u telesnoj težini
  • laksativnom efektu u slučajevima opstipacije svake vrste
  • poboljšanoj apsorbciji nutrijenata (hranjivih sastojaka u hrani)
  • antioksidativnom delovanju
  • održavanju normalne koncentraciju LDL holesterola u krvi (”lošeg holesterola”)

 

 

Camellia Sinensis (ekstrakt zelenog ?aja)

Konsolidovani ekstrakt dobijen od listova zelenog čaja (Camellia sinesis) je bogat purinskim alkaloidima-metilksantinima, izraženim u vidu kofeina 2,9%-4,2%; teofilina 0,02%-0,4%; teobromina 0,15%-0,2%; i polifenalnim jedinjenjima zastupljenim sa 30% od kojih su najvažniji katehini (epikatehin,epikatehin-3-galat, epigalat-katehin,epigalokatehin-3-galat). Kao aktivne biološke komponente ovog ekstrakta, za njegov kvalitet su važni katehini,
posebno epigalokatehinot, kofein i L-teanin.Ekstrakt zelenog čaja je bogat izvor polifenola, posebno epigalokatehin-3-galata koji je odgovoran za pojačano trošenje energije ili pak,
sprečava apsorpciju masti u probavnom sistemu, što ima značajan efekat na sagorevanje viška masti. To je posebno važno za smanjenje telesne težine. Takođe, katehinska jedinjenja, polifenoli i flavonoidi u ekstraktu zelenog čaja imaju jako antioksidativno dejstvo.Termogena ili stimulativna svojsva ekstrakta listova zelenog čaja naučno su potvrđena sinergijskom interakcijom kofeina i katehinskog polifenola, koja produžava i podstiče termogenezu.
Mehanizam delovanja
Polifenoli inhibiraju digestivnu lipazu čime se reguliše izraženo smanjenje lipolize triglicerida, koje se povezuje sa redukovanim varenjem masti u crevima. Ukoliko se u organizam unese dnevna doza od 150mg kofeina, stimuliše se metabolizam preko centalnog nervnog sistema, što utiče na smanjenje telesne težine. Kofein je komponenta sa centralnim stimulativnim i antidepresivnim dejstvom (suprotno adenozimu).Ovaj antagonizam
uzrokuje diletaciju bubrežnih tubula i povećanje filtracije što rezultira veću diurezu.
Kofein je pozitivno inotropno sredstvo koje stimuliše sekreciju želudačnog soka, glikolizu i lipolizu.L-tianin prolazi moždanu barijeru što se manifestuje opuštajućim efektom nakon 30 minuta.Ovi efekti su prvenstvono zbog stvaranja glutaminske kiseline. L-tianin ima mehanizam delovanja na centralni nervni sistem:
– inhibicija receptora glutamina
– povećanje koncentracije GABA (gama amino buterne kiseline)
– povećava količinu dopamina i serotonina u određenim delovima mozga
– neuroprotektivno dejstvo- blokira glutaminske receptore u hipotalamusu
Kardiovaskularni efekti i efekti hipotenzije L-tianina su zbog nivoa dopamina i serotonina koji se smanjuju u njegovom prisustvu.

Atremisia dracunculus (estragon)
Suvi ekstrakt estragona (Atremisia dracunculus) sadrži dva glavna sastojka: estragol i ocimen, a zbog farmakološkog dejstva i uticaja biljke deluje na detoksikaciju, ima diuretički efekat i stimuliše rad gastrointestinalnog trakta (GIT).Estragol(1-metil-4alil-benzen), u kome je najverovatnije mehanizam dejstva, dovodi do ispoljavanja hipoglikemijskih efekata kod dijabetičara, pretpostavlja se zbog uticaja efekata insulina u plazmi zbog povećanog lučenja insulina iz pankreasa preko stimulacije beta ćelija u Langerhansovim ostrvcima i oslobađanja insulina od njegove vezane forme. Akcija je usmerena na esterifikaciju slobodnih masnih kiselina i triglicerida lipolize, i to u korist lipolize.Ubrzanje metabolizma ugljenih hidrata se dešava sekundarno, sa povećanom aktivnosti signaliziranja insulinskih receptora.Povećana insulinski stimulisana fosforilacija na signalne receptore, povećava aktivnost PI-3-kinaze.Mehanizam antidijabetička aktivnost ekstrakta estragona je pleotropen, povezan je sa povećanim iskorišćenjem glukoze u tkivima uzrokovana amplifikacijom endogenog insulin, suzbijanje glukoneogeneze i verovatno citoprotektivno dejstvo.

Plantago ovate (ekstrakt biljke bokvice)

Ekstrakt od bokvice (eng.Psyllium Husk) kao glavno dejstvo ima laksativni efekat, preko mehanizma delovanja- povećanja mase stolice i ubrzavanje crevne peristaltike smanjujući vreme potrebno za tranzit hrane kroz creva.Prisustvo mucilagena i dijetetskih vlakana čine stolicu sluzavom i omogućavaju njeno brzo formiranje i tranzit. Aktivne komponente bokvice su nerastvorljivi polisaharidi: celuloza, lignin i hemiceluloza, sastavljena od ksilenskog lanca povezanog sa arabinozom,ramnozom i galakturonskom kiselinom.Polisaharidi u periodu od 4 sata nakon uzimanja dospeva u cekum u visoko polimerizovanom obliku koji povećava nivo vlažnosti stolice. Ekstrakt od bokvice sadrži 20%-30% sluzi (arabinoksilan i galaktoza) sa efektom laksativa i antidiuretika. Takođe, smanjuje nivo holesterola u serumu i glukoze, i daje osećaj punog stomaka. Mehanizam dejstva je inhibicija enzima pankreasa – amilaza i lipaza.

Coix lachrima-jobi (Bogorodične, jobove suze)
Seme ove biljke ima pozitivna svojstva u odstranjivanju viška masti u telu, diuretično i detoksikaciono dejstvo što omogućava smanjenje gojaznosti. Kao svoje aktivne sastojke seme Coix lachrima-jobi sadrži: polifenole i fitosterole ( kampesterol, sitosterol,sitosteran,koniferil alkohol i majenolid).Fitosteroli imaju efekat smanjenja koncentracije plazme lipida i povećanja sekrecije žučnih kiselina, dok polifenoli smanjuju oksidativni stres i proizvodnju insulina. Efekti na metabolizam lipida su potvrđeni inhibicijom sinteze holesterola u jetri, stimulacijom žučnog lučenja triglicerida i ubrzavanjem sinteze fosfolipida.
Mehanizam dejstva:
Bazira se na povećanoj proizvodnji leptina i TNF-a (
Tumor necrosis factor, factor tumorske nekroze).Leptin je peptid hormon, proizvod lučenja masnih ćelija, adipocita, koji ima signalnu funkciju iz skladišta masti na mozak, koja rezultira učešćem u regulaciji telesne težine, preko povećane potrošnje energije i smanjenja masnih naslaga iz adipoznog tkiva. Leptin kontroliše energetski bilans kroz regulisanje neuropeptida Y i leptinskih receptora u hipotalamusu.Hipotalamus je važna oblast u mozgu koja je uključena u regulaciju unosa hrane i održavanja energetske ravnoteže. Neuropeptid Y je peptid sastavljen od 36 aminokiselina, odgovoran za stimulaciju apetita,smanjenje potrošnje ergije u telu a njegovo dejstvo je locirano u hipotalamusu,naročito u paranuklearit nucleus.
Zahvaljujući delovanju
Coix lachrima-jobi, masno tkivo aintetiše nekoliko citokinina i faktora rasta, uključujući TNF-L (Tumor necrosis factor alfa).TNF-L je ključan modulator adipocitnog metabolizma sa direktnom ulogom u insulin posredovanim procesima, među kojima su homeostaza glukoze I metabolizam lipida. Semena Coix lachrima-jobi imaju inhibitorno dejstvo na sintezu holesterola u jetri i ubrzavanje izlučivanja triglicerida.

Citrus Aurantium (ekstrakt kore gorke pomorandže)
Konsolidovan ekstrakt dobijen od kore (perikarpot, bez sunđerastog dela tkiva) ploda gorke pomorandže sadrži eterična ulja: limonen, neroli, geraniol i linaliol.Isto tako bogat je sa flavonidima:sinefrin, neohesperidin, naringin. Od eteričnih ulja najzastupljeniji je limonene sa 90%, parasinefrin 6% i oktopamin.
Kora gorke pomorandže sadrži alkaloide koji
povećavaju potrošnju energije u organizmu sa jedne strane, dok sa druge strane smanjuju unos hrane kroz aktiviranje alfa i beta adrenergičkih receptora (ili adrenoceptora). Isto tako može da utiče na smanjenje želje za jelom zbog smanjene želudačne aktivnosti.
Mehanizam delovanja:
Sinefrin ima stimulativnu aktivnost ili je agonist alfa i beta adrenoreceptora.Delovanje oktopamina se manifestuje stimulacijom lipolize u masnim ćelijama preko aktivacije beta 3
adrenalnog receptora što predstavlje efekat termogenog svojstva i suzbijenog apetita.
Farmakološko dejstvo komponenti prisutnih u kori ploda gorke pomorandže je:
 antispazmodično dejstvo
– sedativno
– demulcentno dejstvo(zaštitno)
– tonično dejstvo
– vaskularni stimulans
Sinefrin povećava potrošnju energije i smanjuje unos hrane putem stimulacije
alfa i beta adrenoreceptora, koji deluju na povećanje želudačne pokretljivosti. Zbog toga se koristi kao zamena efedre za smanjenje telesne težine.

Soyabean oil (sojino ulje)
Eterična ulja, a posebno limonene deluju gastro-protektivno, usled delovanja etalola ili NSAID lekova (nestereoidni antiinflamatorni lekovi).Gastroprotektivno dejstvo je rezultat povećanog stvaranja želudačnog mukusa zbog povećanja bazalnog prostaglandina.

 

Slim Line kapsule poseduju odobrenje od strane Ministarstva zdavlja Republike Srbije koje možete preuzeti ovde.